Vrste seminarjev

  • Za fizične osebe: Posamezniki se za naša izobraževanja v določenem terminu prijavijo s prijavnico.
  • Za pravne osebe: Za pravne osebe termin in kraj izobraževanja prilagodimo njihovim potrebam.

Način izvedbe

Seminar traja dva dni; vsak dan po osem ur. Število udeležencev v skupini je omejeno na od 8 do 12.

Prvi dan je namenjen spoznavanju (vsebinsko in tehnično) orodja (MS Outlook) za namen organiziranja MS Time. Udeleženci v orodju določijo svoje individualne kategorije ter izdelajo prilagojene poglede. Seznanijo se s teoretičnimi osnovami modela. Za tem sledi delo doma. Zato je običajno prvi dan izobraževanja pred vikendom (petek), drugi dan pa v začetku tedna (ponedeljek ali torek). V vmesnem času imajo udeleženci izobraževanja dovolj časa (in ga potrebujejo) za identifikacijo virov informacij, ki sprožajo aktivnosti, za končno določitev svojih osebnih "zvrsti" oziroma skupin uskupinjevanja aktivnosti ter seveda za vnos vseh nedokončanih in planiranih aktivnosti v sistem (Outlook).

Drugi dan izobraževanja je namenjen praktičnim vajam za učinkovito delo pri izvajanju dnevnih aktivnosti ter izdelavi tedenskega plana v okoliščinah, s katerimi se posameznik srečuje vsak dan. Ob koncu izobraževanja udeleženci v svojem sistemu - računalniku vzpostavijo "začetno stanje" in brez omejitev lahko začnejo uporabljati koncept MS Time.

Termini

Trenutno ni razpisanih seminarjev. Nove termine bomo objavili na spletni strani.

Prijava

Trenutno sprejemamo le predhodne prijave. Na naš e-naslov infomstime.si@gmail.com pošljite sporočilo in navedite teden, v katerem bi se želeli udeležiti izobraževanja.

Cenik seminarjev

Cena udeležbe na dvodnevnem seminarju znaša 500 €. Individualno izobraževanje izvajamo po dogovoru.

We want to celebrate the oceans abundance, it's calmness and patience. Everything flows to the ocean because it is lower than it.

Our home is on land and our connection is with people. The more we help out each other the better the world becomes.

Let's look to the stars as role models, they give and give. That's why the world rotates around them.