Vrste izobraževanj

Za skupine:

Povpraševanje za izvedbo izobraževanja za skupine pošljite  na naš e-naslov infomstime.si@gmail.com

Število udeležencev v skupini je omejeno na 10. Pri številu udeležencev nad 3, večji del izobraževanja izvajata dva predavatelja.

Termin in kraj izobraževanja se prilagodi potrebam – željam naročnika. Udeleženci izobraževanja delajo na svojih računalnikih (prenosnikih) s programom MS Outlook, verzija 2010 ali višje.

Način izvedbe za skupine:

Izobraževanje traja dva dni; vsak dan po osem ur.

Prvi dan je namenjen spoznavanju (vsebinsko in tehnično) orodja (MS Outlook) za namen organiziranja po konceptu MS Time. Udeleženci določijo svoje individualne nastavitve programa ter izdelajo prilagojene poglede. Seznanijo se s teoretičnimi osnovami modela. Za tem sledi delo doma. Zato je običajno prvi dan izobraževanja pred vikendom, drugi dan pa v začetku naslednjega tedna. V vmesnem času udeleženci izvedejo identifikacijo virov informacij, ki sprožajo njihove aktivnosti ter izvedejo vnos vseh svojih nedokončanih in planiranih aktivnosti v sistem (Outlook).

Drugi dan izobraževanja je namenjen praktičnim vajam za učinkovito delo pri izvajanju dnevnih aktivnosti ter izdelavi tedenskega plana v okoliščinah, s katerimi se posameznik srečuje vsak dan. Ob koncu izobraževanja udeleženci v svojem sistemu - računalniku vzpostavijo "začetno stanje" in brez omejitev začnejo uporabljati koncept MS Time.

Za posameznike:

Povpraševanje za izvedbo individualnega izobraževanja pošljite na naš e-naslov infomstime.si@gmail.com

Termin in kraj izobraževanja se prilagodi potrebam – željam naročnika. Izobraževanje se izvaja na osebnem (lastnem) računalniku s programom MS Outlook, verzija 2010 ali višje.

Način izvedbe za posameznika:

Pred odločitvijo o načinu, času in lokaciji izobraževanja se opravi razgovor – spoznavanje naročnika in njegovega sistema osebnega organiziranja.

Ocenjeno število potrebnih ur za izvedbo individualnega izobraževanja je 10. Izobraževanje se lahko izvede v enem dnevu ali v več sklopih (dnevih) po 3-4 ure na dan. Vsebina izobraževanja „pokrije“ vse vsebine, kot se izvajajo pri skupinskem izobraževanju, pri čemer so praktične vaje  usmerjene predvsem v smeri reševanja individualnih problemov naročnika. Tudi v primeru individualnega izobraževanja je pred zadnjim delom izobraževanja potreben – nujen pogoj za pričetek učinkovitega dela vnos vseh nedokončanih in planiranih aktivnosti v sistem (Outlook).

Ali sploh imamo problem z osebno organiziranostjo?
(Pre)velika količina neurejenih informacij nas lahko „zaduši“; posledice so stres, nezadovoljstvo, zdravstvene težave - izgorelost,…
Problem ne obstaja, če je število odprtih aktivnosti (stvari, ki jih naj bi naredili) manjše (npr. 20 do 30).
Ko in če pa število tovrstnih aktivnosti preseže 50 ali celo 100, nam obstoječi sistemi organiziranja ne zadoščajo več.